Forex burza i faze njenog razvoja

Forex burza ili Forex je naziv nastao kao skraćenica od engleskog nazivaForeign Exchange Market, a označava međunarodni izraz za tržište valuta na kome se trguje valutnim parovima i drugim investicijskim instrumentima. Forex burza funkcionira u okviru obavljanja svakodnevne trgovine sveukupnim svjetskim dobrima kao aktivnosti, a jednako uporedno i razmjene valuta između zemalja koje trguju. Budući da svjetsko tržište funkcionira preko najvećih burzanskih centara na pet kontinenata, trgovina se odvija praktično 24 sata dnevno, a trguje se novcem. Osnovno svojstvo novca koje predstavlja ujedno i predmet trgovanja je njegov Tečaj. Tečaj je jednostavno odnos jedne valute u odnosu na drugu. Na primjer, odnos EUR/USD pokazuje koliko Eura treba za kupovinu jednog američkog dolara, odnosno koliko trebamo imati američkih dolara za kupovinu 1 Eura.

Prije nego što počnemo trgovati na tržištu kakvo je Forex burza, moramo baratati određenim pojmovima bez obzira na iskustvo u trgovanju. Neke od tih pojmova smo već susretali, ali je potrebno ponoviti ih u ukupnom popisu i ovladati njima, a vremenom i potpuno usvojiti svaki od pojmova koji tretira Forex burza.To su pojmovi koje se najprije odnose na valute i valutne parove. Zato razlikujemo: glavne i „male“ valute, osnovnu i brojnu (mjernu) valutu.

Forex burza ima osam valuta kojima se najčešće trguje (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD i NZD) nazivaju se glavnim valutama. Sve druge valute se nazivaju manjim ili malim valutama. Zapravo, najčešće se trguje sa onim što se zove ”velikih 5” (USD, EUR, JPY, GBP i CHF). To je zbog toga što su najčešće najlikvidniji, mada se ne može tvrditi da i tzv. „male“ valute to ne mogu biti. Osnovna valuta je prva valuta u bilo kojem valutnom paru. Ona pokazuje koliko osnovna valuta vrijedi u odnosu prema drugoj valuti. Mjerna valuta je druga valuta u bilo kojem valutnom paru. Često se zove i pips valuta i sav nerealiziran dobitak ili gubitak se izražava u ovoj valuti.

Na deviznom tržištu (Forex burza) kupujemo ili prodajemo valute. Postavljanje naloga na deviznom tržištu je jednostavno: postupak je vrlo sličan onome na drugim tržištima (poput diničarskih burzi). Svrha forex trgovanja, odnosno, osnovna funkcija koju ima Forex burza je razmjena jedne za drugu valutu u očekivanju da će se cijena promijeniti, tako da se valuti koju smo kupili poveća vrijednost u odnosu na onu koju smo prodali. Forex trgovanje je suštinski  istovremena kupovina jedne valute i prodaja druge. Valutama se trguje preko brokera ili prodavača, i trguje se u parovima, npr. Euro i američki dolar (EUR/USD) ili britanska funta i japanski jen (GBP/JPY).

Kao glavne faze koje su utjecale da se razvije Forex burza u današnjem suvremenom obliku, smatraju se:

• Potpisivanje BrettonWoods sporazuma

• Formiranje međunarodnog monetarnog fonda (IMF)

• Hitnost free-floating tržišta valuta

• Stvaranje deviznih rezervi

• Formiranje Europske monetarne unije i Europskog monetarnog fonda.

• Uvođenje Eura kao valute

Navedene faze imaju svoj kompleksan sadržaj, kao i nadgradnju koju su vremenom pretrpjele, a u skladu sa napretkom tehničko-tehnoloških procesa i ekonomsko-političkih promjena u svijetu. Sve to skupa je doprinosilo razvoju svjetske financijske trgovine i rezultiralo modernom funkcioniranju i obliku kakav danas ima Forex burza.

This entry was posted in forex burza and tagged . Bookmark the permalink.