Forex strategije

Važnost Forex strategije za uspješnost u trgovanju

U praksi je široko prihvaćena primjena  raznih gotovih sustava za trgovanje, ali o prednosti Forex strategije, koju svaki trader treba  sačiniti prema svom osobnom modelu trgovanja i vlastitoj percepciji forex trgovanja, često govore stručnjaci iz ove kompleksne oblasi. Kao osnova svake Forex strategije, puno je mišljenja koja stavljaju akcenat na važnost razumjevanja  elementarnih  činjenica koje bi trebala sadržati svaka Forex strategija , odnosno,  trebalo bi da ostvaruje dva osnovna cilja u trgovanju – rano prepoznavanje trenda i prepoznavanje lažnih trend signala.

Osnovni elementi svake Forex strategije


– Pronalaženje vremenskog perioda  (time frame) koje nam najbolje odgovara za trgovanje.

– Pronalaženje/odabir indikatora koji će vam pomoći da rano identificiramo trendove

– Pronalaženje/odabir indikatora koji će vam pomoći da izbjegnemo  lažne signale.

– Definiranje rizika po ulasku u poziciju (planiranje trgovinske transakcije)

– Definiranje ulazne i izlazne pozicije.

– Sačinjavanje pravila vlastite Forex strategije (pridržavanje Forex strategije je obvezno)

Forex strategije je potrebno obvezno testirati prije primjene na live account-u. Testiranje se obično odvija u tri osnovne faze:


1. Prva faza podrazumjeva testiranje na bazi povijesnih podataka na grafikonu (back-testing). Na taj način se provjerava kolika bi bila uspješnost Forex strategije, koja je prethodno načinjena, a to podrazumjeva da je u skladu sa svojim pravilima bila profitabilna.
2. Ako se ustanovi da je profitabilna, sljedeća faza podrazumjeva trgovanje pomoću nje na demo računu. Ova demo faza traje jedno vrijeme, u ovisnosti od osobnih afiniteta i sposobnosti tradera, a osnovni njen značaj se sastoji u stjecanju rutine u trgovanju kada se tržište kreće.
3. Prelazak na rad na realnom računu podrazumjeva spremnost tradera da poštuje sva pravila unaprijed uspostavljena, a koja su neodvojivi dio Forex strategije za trgovanje. Disciplina i dosljednost primjene Forex strategije je od vitalnog značaja za uspješnost u trgovanju.

Poput pravila da se svatko ozbiljno poslovanje odvija po prethodno uspostavljenom biznis planu i posao Forex tradera to zahtjeva. Plan trgovanja je važan jer prije svega osigurava konzistenciju u radu, kao osnovni pokazatelj uspješnosti u trgovanju. Plan može biti jednostavan ili složen, a sve u ovisnosti od preferencije i prije svega znanja tradera, ali se svakako treba njega pridržavati, kao osnovnog vodiča u poslovanju. Valja i napomenuti da nije neophodno koristiti složene i komplicirane Forex strategije, jer to svakako nije garancija uspjeha, ali je važno da se u potpunosti razumije odabrani sustav uz svakodnevnu primjenu.

Zapisnik o trgovanju i funkcionalnost Forex strategije – Vođenje zapisnika o svakoj trgovinskoj transakciji je posebno važno, naročito za početnike jer se na taj način istovremeno formira kronološko praćenje vlastite nadgradnje znanja, kao i lakše praćenje uobičajenih propusta i problema na koje se trader treba fokusirati, a time i unaprijediti vlastiti sustav funkcioniranja Forex strategije. Ovaj radni korak u procesu planiranja trgovanja posebno djeluje stimulativno u pogledu stjecanja samopouzdanja jer sadrži podatke od početnih koraka ka rutinskom donošenju odluka, što se naročito pozitivno odražava u domenu psihološke analize kao najkompleksnijeg faktora ukupne Forex analize. Utom smislu, psihologija tradera ima značajnu ulogu, bez razlike, pri izradi svake Forex strategije.