Forex trgovina

Forex trgovina kao suvremen način poslovanja

Svjetska ekonomska kriza doprinjela je povećanju nezaposlenosti i padu društveno-ekonomskog prosperiteta, dok Forex trgovina istovremeno doživljava svoj enormni razvoj. To proistječe djelimično iz razloga što je forex trgovina jako privlačna, kako za kompanije, tako i za individualne tradere koji novac zarađuju na forex tržištu. Budući da se na forex tržištu, kao posebnom financijskom tržištu namjenjenom za trgovanje valutama, obavlja forex trgovina, potrebno je poznavanje osnovnih osobina po kojima se forex razlikuje od svih ostalih sektora svjetskog financijskog sustava. Ove osobine se ogledaju u sljedećem:

–          povećana osjetljivost na veliki broj faktora koji se stalno mijenjaju,

–          pristupačnost za sve tradere (glavne valute i šire),

–          garantirana količina i likvidnost glavnih valuta,

–          non-stop radno vrijeme, što je posljedica mogućnosti trgovanja raznim valutama,

–          ekstremno velika produktivnost u odnosu na druga tržišta i sl.

Forex TrgovinaDa bi prosječan čitalac postao učesnik forex tržišta potrebno je da, prije svega, poznaje osnovne elemente koje podrazumjeva forex trgovina, kao i da nakon savladavanja potrebne poslovne terminologije, posveti pozornost  neophodnoj edukaciji. Prvo pitanje koje se obično postavlja je – što je predmet trgovine ili koje artikle tretira forex trgovina, odnosno čime se trguje na forex tržištu? Odgovor je jednostavan – trguje se novcem, s tim da je važno napomenuti da forex trgovina podrazumjeva istovremenu kupovinu jedne valute i prodaju druge valute na tržištu. Dakle, trguje se valutnim parovima, a valutni parovi, kao što su EUR/USD, USD/JPY, CAD/CHF i drugi, sadrže osnovnu valutu valutnog para (to je prva valuta u paru) i brojnu valutu (to je druga valuta u paru). Pri tom treba znati i da je osnovna svjetska valuta na forex-u američki dolar, te da je treba razlikovati od osnovne valute u određenom valutnom paru. Pored američkog dolara, postoje glavne valute kojima se najčešće trguje na forex-u i da je važno poznavati karakteristike tih valuta da bi forex trgovina bila uspješna. U ovu kategoriju spadaju euro (EUR), japanski jen (JPY), švicarski franak (CHF) i britanska funta (GBP).

Trgovanje se obavlja posredstvom brokera, a budući da ne kupujemo/prodajemo ništa u fizičkom smislu, forex trgovina može biti potpuno zbunjujuća za laike. Međutim, treba znati da za razliku od drugih financijskih tržišta poput burze u New Yorku (New York Stock Exchange), forex tržište nema fizičku lokaciju (sjedište), a ni centar razmjene. Zato se forex trgovina obavlja po principu necentraliziranog sustava tržišta, a vrijednost valuta kojima se trguje predstavljaju odraz stanja gospodarstva zemalja i regiona koje posjeduju određene valute. Prema tome, bez obzira na činjenično stanje vrijednosti valuta u smislu jačanja ili slabljenja određene valute, za forex trgovanje je od vitalnog značaja promjenjivost cijena valute u odnosu na druge valute na tržištu, što predstavlja jedan od osnovnih elemenata kojima se determinira forex trgovina. Pored fleksibilnosti valuta, kao preduvijeta funkcioniranja forex tržišta važno je da bude osigurana likvidnost i volatilnost  da bi forex trgovina imala produktivni karakter. Ova dva važna faktora se osiguarvaju tako što je samo tržište valuta izuzetno osjetljivo na sve promjene koje su ekonomsko-političke prirode, kao i na sve bitne  događaje u svijetu iz domena društvenog života, bilo da su pozitivne (kultura, sport, umjetnost) ili negativne prirode (elementarne nepogode i sl.). Ovo se posebno odnosi na kretanje vrijednosti glavnih valuta, koje su u posotcima najzastupljenije u međunarodnim financijskim transakcijama, pa shodno tome i na forex tržištu.

U suvremenom poslovanju, jedan od fenomena koji je prepoznatljiv u smislu dobre organizacije i programiranja poslovnih poduhvata je svakako i radno vrijeme. Ova kategorija je u direktnoj vezi sa problemom slobodnog vremena, koji po vokaciji predstavlja ujedno i dobar kvalitet života. Upravo, radno vrijeme non-stop forexmarketa pruža samoorganizaciju tradera, odnosno trgovanje mimo standardnog radnog vremena kao u ostalom poslovnom sektoru, što se smatra posebno privlačnim, a koju pruža forex trgovina.