Forex tržište – razvoj i glavni nosioci poslovanja

Forex tržište ili Forex, od engleske skraćenice Foreign Exchange Market, je najveće financijsko tržište na svijetu. Nazivi koji se još susreću u terminologiji su RetailForex, FX, ili FX Spot i svi podrazumjevaju poslove forex trgovanja. Opseg trgovine ili trgovinski volumen koji obuhvata Forex tržište iznosi više od tri triliona dolara na dan. Poređenja radi, volumen na New York Stock Exchange (burza u New Yorku) koja ujedno predstavlja i najveću burzu na svijetu, iznosi oko dvadeset pet milijardi dolara dnevno. Forex tržište je ogromno i zapravo je veće oko tri puta u ukupnom iznosu od svih svjetskih tržišta dionica i opcija.

Forex Tržište

Forex Tržište

Forex tržište kakvo poznajemo danas, zahvaljujući naglom napretku IT-a, nije ranije funkcioniralo tako, da se podrazumjevala masovnost i velika brzina u izvršavanju naloga (ekspeditivnost) učesnika trgovine. Međutim, podsjećanje na osnovne elemente koji čine svjetsko financijsko tržište koristi u razumjevanju načina na koji funkcionira Forex tržište i uloge koju ima u poslovnom svijetu. Naime, nakon 1998. godine, spot trgovanje valutama kao najpopularniji forex instrument širom svijeta, ostvarivao je oko 37% svih aktivnosti. Istovremeno, ostali udio ukupnog financijskog tržišta činili su forward-s i swap-s sa 57%, opcije sa 5% i futures sa 1% udjela. Spot tržište se odlikuje brzom promjenjivosti sa velikim oscilacijama što donosi velike profite, ali može prouzrokovati isto tako i velike gubitke. Inače, spot tržište se sastoji od bilateralnog ugovora po kome jedna strana daje određenu količinu date valute nasuprot prijemu određene količine druge valute, pa forex tržište kao osnovni pojam podrazumjeva istovremenu kupovinu jedne valute i prodaju druge. To znači, da forex tržište podrazumjeva trgovanje novcem ili trgovinu valutnim parovima. Spot tržište je dobilo naziv spot, što znači mjesto, ali nije podrazumevalo obavljanje transakcija istog radnog dana kada se obavi i transakcija, dok valutne transakcije kod kojih se to podrazumjeva su keš (cash) transakcije. Najčešće su u pitanju bila zastupljena dvodnevna valutna izvršavanja (osim u slučaju kanadskog dolara, kod koga se spot izvršavao narednog dana), koja su se pojavila mnogo prije tehnoloških dostignuća u informatičkim procesima. Spot tržište, za razliku od opcija i futures-a odlikuje vremensko ograničenje rizika obavljanja transakcije, upravo zbog veće brzine izvršenja transakcija, što ga postavlja u poziciju sve većeg porasta zainteresiranosti tradera za ovaj način trgovanja. Spot tržište se odlikuje visokom likvidnošću i volatilnošću, na šta konkretno utječe stupanj fluktuacije cijena valuta unutar određenog vremenskog perioda. Takozvani freefloating ili slobodno promjenjive valute kao što su euro, japanski jen i druge valute, često su volatilne u odnosu na američki US dolar. Forex tržište kao decentralizirani način trgovine valutama je zapravo doživjelo spektakularni razvoj 1978. godine kada je dozvoljeno da valute slobodno fluktuiraju jedna u odnosu na drugu. Primjera radi, dnevni promet 1977. godine je bio oko pet milijardi dolara, a 2000. godine se povećao na 1,5 biliona dolara. Pored navedenog, glavni faktori koji su još doprinjeli ovolikom rastu Forex tržišta su:

–          Promenjivost kamatnih stopa;

–          Porast korporativnog učešća;

–          Razvoj telekomunikacija;

–          Usavršavanje tradera;

–          Razvoj kompjuterskih tehnologija i programiranja.

Inače, Forex tržište kao osnovnu svjetsku valutu ima američki dolar, koji je zapravo osnovna valuta za trgovanje, a najzastupljenije valute pored dolara su euro (EUR), japanski jen (JPY), britanska funta (GBP), kanadski dolar (CAD), švicarski franak (CHF), a sve više je prisutan i australijski dolar(AUD). Pored valutnih parova koji u sebi sadrže US dolar često se trguje na forex tržištu takozvanim crosscurrency, valutnim parovima u kojima nije zastupljen američki dolar (primjer AUD/JPY, EUR/GBP, CAD/CHF, EUR/JPY i dr.).

Forex tržište je, dakle, necentralizirano tržište, a glavni akteri na ovom tržištu su komercijalne i investicijske banke, zaštitni fondovi i velike korporacije. Na međubankarskom tržištu glavni poslovi su međunarodne prirode, što za posljedicu ima globalno matjecanje u valutnim tečajevima i uporabi naprednih telekomunikacija. Međutim, korporacije najčešće fokusiraju svoje forex aktivnosti na domaće tržište ili trguju uz pomoć stranih banaka koje trguju u istoj vremenskoj zoni, tako da iako se aktivnosti zaštitnih fondova i korporacija povećavaju banke i dalje imaju najdominantniju ulogu na polju koje predstavlja forex tržište.

This entry was posted in forex trziste. Bookmark the permalink.